Giấy khen

Công ty đã được Sở Công nghiệp và công ty TNHH Xây dựng và Cấp thoát nước tỉnh Lai Châu tặng giấy khen trong năm 2008.

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Bài viết mới

Bằng khen

15:44 - 13/06/2016

Cúp vì môi trường

15:35 - 13/06/2016

Doanh nghiệp tiêu biểu

15:32 - 13/06/2016

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image