Nội bộ

Ngày 31 tháng 9 năm 2010, giám đốc công ty Nguyễn Thanh Hùng đã tham gia hội thảo về đảm bảo nước uống cho học sinh các trường tiểu học tại huyện yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hội thảo do trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn nước (Center for Water Resources Conservation and Development - WARECOD)trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tại cuộc hội thảo, ông Hùng đã có báo cáo kỹ thuật. Trong bài báo cáo này, ông Hùng đã đưa ra giải pháp công nghệ khả thi có thể giải quyết cơ bản và lâu dài việc cung cấp nước uống cho học sinh tiểu học không chỉ ở huyện Yên Dũng mà có thể áp dụng cho các khu vực khác.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:
Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image