1.  Nghiên cứu triển khai công nghệ lọc kín tự rửa, lọc hở tự rửa.

2.  Thiết kế, chế tạo các hệ thiết bị xử lý nước đồng bộ với đa dạng kiểu mẫu: Lọc 1 tầng, lọc 2 tầng và lắng lamen kết hợp lọc kín tự rửa. Các hệ thiết bị xử lý nước có công suất từ 40 m3/ngđ đến 30.000 m3/ngđ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

3.  Thiết kế và chế tạo các modul xử lý nước thải sinh hoạt đúc sẵn công suất Q= 40 m3/ngđ và Q= 80 m3/ngđ.

4.  Đào tạo nhân lực cho công nghệ xử lý nước và môi trường.

5.  Hợp tác trong nước và quốc tế về kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.

6.  Sản xuất kinh doanh, tư vấn và dịch vụ trong các lĩnh vực xử lý nước và môi trường.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image