Bể Biogas với công nghệ màng HDPE

  • Liên hệ: 0466605451

  • Dùng để xử lý nước thải của các cơ sở chế biến thực phẩm và phân hữu cơ, thu hồi khí đốt.

Thông tin

Dùng để xử lý nước thải của các cơ sở chế biến thực phẩm và phân hữu cơ, thu hồi khí đốt.

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image