Hệ xử lý nước thải

  • Liên hệ: 0466605451

  • Bể hợp khối 6 trong 1: dùng cho các cơ sở công nghiệp có công suất thải lớn và nước có BOD cao. Hệ thống đã được sử dụng tại nhà máy dệt của công ty BITEXCO Nam

Thông tin

Bể hợp khối 6 trong 1: dùng cho các cơ sở công nghiệp có công suất thải lớn và nước có BOD cao. Hệ thống đã được sử dụng tại nhà máy dệt của công ty BITEXCO Nam Long, thành phố Thái Bình. Hệ thống gồm:

       Bể điều hòa + Bể ủ bùn + Bể UASB +  Bể Aerotank + Bể lắng + Bể khử trùng

Bể hợp khối 4 trong 1: Dùng để xử lý cho các cơ sở công nghiệp có công suất nước thải nhỏ, khoảng 20M3/ngđ và nước có độ BOD thấp. Hệ thống gồm:

    Bể ủ bùn + Bể Aerotank + Bể lắng + Bể khử trùng

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image