Tại Điện Biên

  • Liên hệ: 0466605451

  • Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-3500 tại trạm cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, công ty Xây dựng và cấp nước Điên Biên.

Thông tin

Hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-3500 tại trạm cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, công ty Xây dựng và cấp nước Điên Biên.

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image