Tại Lai Châu

  • Liên hệ: 0466605451

  • Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-2000 tại trạm cấp nước Nùng Nàng và NM-3000 tại trạm cấp nước thị xã Lai Châu, công ty XD và cấp nước Lai Châu.

Thông tin

Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-2000 tại trạm cấp nước Nùng Nàng và NM-3000 tại trạm cấp nước thị xã Lai Châu, công ty XD và cấp nước Lai Châu.

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image