Tại Ninh Bình, Nam Định

  • Liên hệ: 0466605451

  • Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-700 tại trạm cấp nước Mỹ Lộc, Nam Định và hệ lọc áp lực 6000 m3/ngđ cho nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

Thông tin

Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-700 tại trạm cấp nước Mỹ Lộc, Nam Định và hệ lọc áp lực 6000 m3/ngđ cho nhà máy xi măng Bỉm Sơn. 

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image