Tại Sơn La

  • Liên hệ: 0466605451

  • Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-2500 tại trạm cấp nước Nậm La và hệ NM-2500 tại trạm cấp nước thị trấn Mộc Châu cho công ty CP cấp nước Sơn La.

Thông tin

Hệ thiết bị xử lý nước mặt NM-2500 tại trạm cấp nước Nậm La và hệ NM-2500 tại trạm cấp nước thị trấn Mộc Châu cho công ty CP cấp nước Sơn La.

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image