Tại Vĩnh Phúc

  • Liên hệ: 0466605451

  • Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước ngầm nhiễm sắt và mangan cao GK-3500 công suất 3500 m3/ngđ và cụm tháp oxy hóa cao tải công suất Q=20 000 m3/ngđ cho công ty

Thông tin

Điển hình là hệ thiết bị xử lý nước ngầm nhiễm sắt và mangan cao GK-3500 công suất 3500 m3/ngđ và cụm tháp oxy hóa cao tải công suất Q=20 000 m3/ngđ cho công ty cấp thoát nước và môi trường số 2 tỉnh Vĩnh Phúc.

Bình luận

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image